Drzwi przesuwne HS z niskim progiem
 
 drzwi tarasowe przesuwne
Drzwi przesuwne HS zyskały w ostatnich latach dużš popularnoœć i stały się bardzo lubianym rozwišzaniem wyjœcia na taras. Coraz częœciej otwory okienne wyjœć tarasowych majš znaczne rozmiary sięgajšce nawet 5m długoœci i więcej . Drzwi podnoszono przesuwne sš idealnym rozwišzaniem w takich przypadkach . Dzięki drzwiom przesuwnym HS możemy uzyskać dużš szerokoœć wyjœcia na taras (œwiatło przejœcia).
Drzwi przesuwne HS przy otwieraniu najpierw unoszš się nieco do góry, a potem mogš być przesunięte w bok. Taki sposób otwierania jest bardzo komfortowy. Po otworzeniu mamy szerokie wyjœcie na taras. Dużym atutem jest niski próg , który jest chyba podstawowš zaletš tej konstrukcji. Próg czyli dolna częœć ramy którš musimy przekroczyć wychodzšc na taras może być prawie równy z poziomem podłogi . 

Drzwi przesuwne HS można wykonać jako drzwi HS PVC , drzwi HS drewniane ,drzwi HS aluminium . Bardzo ważny jest odpowiedni montaż  ,ponieważ taka konstrukcja osišga wagę œrednio 500kg ,wymaga stabilnego posadowienia , najlepiej na dobrze wypoziomowanej i równej powierzchni betonowej. Konstrukcję można postawić na tzw. poszerzeniach dostosowujšcych poziom progu HS do poziomu przyszłej podłogi.