Ciepły montaż okien w systemie MOWO ILLBRUCK

Montaż okien w systemie Mowo Illbruck umożliwia wysunięcie okna poza lico muru tak aby jego położenie było najbardziej optymalne. Istota systemu sš elementy noœne na których zawieszone jest okno. Mocowanie okna odbywa się tak samo jak do muru , przy pomocy wkrętów do betonu. Szczelnoœć montażu zapewnia taœma rozprężna illmod Trio + , która ma szczególne właœciwoœci izolacyjne. Jest to najcieplejszy i najbardziej kompleksowy sposób montażu okien.

Elementy systemu mowo pokazane sš na zdjęciu i dostarczane przez producenta w komplecie do danego montażu w iloœci zapewniajšcej wykonanie całego montażu zgodnie z wytycznymi fimy Tremco Illbruck. Istotne jest przestrzeganie procedur i kolejnoœci wykonywanych czynnoœci montażowych oraz posiadanie niezbędnego oprzyrzšdowania. Nad poprawnym wykonaniem montażu czuwajš przedstawiciele producenta.

Montaż okien w systemie Mowo illbruck jest bardziej czasochłonny niż montaż okien tradycyjny i trwa zazwyczaj dwa razy dłużej. System montażu okien mowo można można stosować do każdego rodzaju muru po uprzednim przygotowaniu podłoża