Okna drewniane  68mm      
model Prestige 
model Comfort    
 

okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane


Budowa i parametry

Okna i drzwi MS produkowane sš na bazie drewna sprowadzanego z najdalszych zakštków œwiata (między innymi z Indonezji). Wyselekcjonowany materiał znakomicie sprawdza się zarówno pod względem parametrów, jak i walorów użytkowych.

 
Dzięki nowoczesnym rozwišzaniom technologicznym drewno klejone trójwarstwowo posiada zwiększonš sztywnoœć oraz odpornoœć na wypaczanie się pod wpływem wilgoci i temperatury. Dwukrotne zabezpieczenie fug na łšczeniu ramiaków specjalnym œrodkiem uszczelniajšcym, zapobiega chłonięciu wilgoci, zwłaszcza przez czołowe powierzchnie. Zapewnia to trwałoœć okien na wiele lat. Zastosowanie kantówki drewnianej o gruboœci 72 mm, klejonej z trzech warstw drewna o gruboœci 24 mm każda, bez miniwczepów w zewnętrznych warstwach zarówno w przypadku okien z meranti i sosny, daje możliwoœć uzyskania niepowtarzalnych walorów estetycznych. Dobre parametry okien drewnianych MS potwierdza Aprobata Techniczna.


okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane


Profesjonalne okucia dajš możliwoœć otwierania okien w różnych wariantach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki temu obsługa nawet dużego skrzydła okna jest możliwa przy użyciu niewielkiej siły. Wysoka precyzja wykonania oraz zastosowanie najbardziej nowoczesnych systemów okuć, na przykład: mechanizm Roll-Royce umieszczony w dolnej częœci okna, ułatwia jego zamykanie. Okucia obwiedniowe zapewniajš doskonałe trzymanie skrzydła w ramie oraz dajš możliwoœć korygowania docisku skrzydła w ramie. Dzięki temu została wyeliminowana nieszczelnoœć okna.

Szczelnoœć okien podnosimy również poprzez zastosowanie wysokiej jakoœci mas silikonowych. Sš one odporne na czynniki atmosferyczne i nie ulegajš zjawisku "wcišgania" wraz z upływem czasu. Takie rozwišzanie gwarantuje bardzo szczelne i odporne na hałas z zewnštrz okno. Do dyspozycji Klienta jest paleta kolorów mas silikonowych. Barwę można dopasować do koloru lakieru, co w efekcie podnosi estetykę okna i dopasowuje jš do pozostałych elementów aranżacji wnętrza. W oknach drewnianych MS stosuje wymienne uszczelki przylgowe o specjalnym profilu Q-lon. W przypadku uszkodzenia mechanicznego można je wymienić bez koniecznoœci demontażu całych elementów okna i bez naruszenia struktury drewna i lakieru. Opcjonalne zastosowanie dodatkowej uszczelki Dewenter w skrzydle okna pozwala uzyskać maksymalne doszczelnienie okna.
okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane  okna drewniane


Szklenie okien drewnianych wykonywane jest w standardzie przy wykorzystaniu szyb niskoemisyjnych termo z argonem w przestrzeni międzyszybowej, o współczynniku przenikalnoœci termicznej U=1,0 W/m2K. Dzięki temu prawie trzykrotnie ograniczyliœmy straty ciepła przez szybę w stosunku do szyb zwykłych wypełnionych powietrzem. Tym samym w sposób istotny zredukowaliœmy wydatki na ogrzewanie.

Lepsza izolacja ogranicza kondensację pary wodnej. Stosujšc te rozwišzania można znacznie obniżyć wydatki zwišzane z ogrzewaniem i klimatyzowaniem pomieszczeń, podnoszšc jednoczeœnie komfort użytkowników. Oszczędzajšc energię chronimy nasze œrodowisko. Mniejsze zużycie energii (olej opałowy, elektrycznoœć, gaz) to mniejsze iloœci wydzielanego dwutlenku węgla. Jego emisja zwišzana jest właœnie z wytwarzaniem tejże energii.

zobacz też:
  model Prestige    model Comfort    kolory okien drewnianych     klamki